">

GMAO PER A LA GESTIÓ DE MANTENIMENTS HOTELERS

PROGRAMARI PER GESTIONAR I CONTROLAR ELS MANTENIMENTS CORRECTIUS I PREVENTIUS DEL SEU HOTEL.

Què fer, com fer-ho i quan fer-ho.

  • GESTIÓ DE MANTENIMENTS CORRECTIUS.
  • GESTIÓ DE MANTENIMENTS PREVENTIUS.
  • REGISTRE I CONTROL D'INCIDÈNCIES EN TEMPS REAL.
  • CREACIÓ I GESTIÓ DE PLANES PREVENTIUS.
  • CREACIÓ I GESTIÓ DE TASQUES DIÀRIES.
  • GESTIÓ I CONTROL DE CONSUMS ENERGÈTICS.
  • CONTROL I MANTENIMENT DE PISCINES I SPAS.
  • BUSINESS INTELLIGENCE SOBRE EL BIG DATA GENERAT.

PRENGUI EL CONTROL DEL MANTENIMENT DELS SEUS HOTELS

Digitalitzi i gestioni de forma més eficient els manteniments correctius i preventius.

MANTENIMENTS CORRECTIUS

Registres d'incidències en temps real.

Autoassignació de tasques.

Registre d'inici, pausa i fi de tasques de manteniment des de qualsevol dispositiu.

Anàlisi d'incidències remeses per clients.

Supervisió d'incidències i temps de resolució.

Llistat de manteniments correctius pendents i assignats a un treballador.

Filtrat de manteniments correctius segons el seu estat d'execució.

Diferents nivells d'accés al sistema segons privilegis d'usuari.

Notificacions sonores en dispositius mòbils d'incidències departamentals.

Històric de manteniments correctius per ubicacions, per equips o per tipus d'incidències.

MANTENIMENTS PREVENTIUS

Accés als manteniments preventius predefinits per l'hotel o cadena.

Creació i gestió de plans de manteniments preventius.

Repartiment i assignació de tasques.

Registre de dades predictives des de qualsevol dispositiu.

Registre de l'inici, pausa o finalització de manteniments preventius.

Llistats de manteniments preventius i predictius pendents d'execució.

Anàlisi de manteniments preventius finalitzats.

Informes comparatius entre hotels.

Ordenis de treball amb notificació.

Diagnòstic del compliment normatiu de l'hotel.

GESTIÓ ENERGÈTICA

Registre de lectures des de qualsevol dispositiu.

Avís automàtic de registres anòmals.

Possibilitat de lectures manuals, automàtiques, acumulatives, percentuals o per fórmula.

Big data per a la presa de decisions estratègiques.

Customització pròpia dels paràmetres a inserir i dels seus rangs d'alarmes.

Gestió multiestabliment per a gestors a nivell cadena.

Configuració de comptadors progressius, volumètrics, resetetjables o virtuals.

Creació i gestió de comptadors i dades com la seva ubicació dins de l'establiment.

Informes automàtics.

Visualització de dades de periodicitat seleccionable amb resultats de consums i ràtios sobre l'ocupació de l'establiment.

MANTENIMENTS TÈCNIC-LEGALS

Gestió i control documental del llibre d'edifici.

Pla de manteniment i control de legionel·la.

Alta d'actuacions preventives per tipus d'equips.

Importació de tipus d'equips d'altres establiments.

Importació d'actuacions preventives d'altres equips.

Assignació d'actuacions preventives a equips de treball.

Gestió i registre de paràmetres de control de piscines.

Avís de paràmetres fora de rang.

Generació automàtica del complex informe anual requerit pel MSSI en format XML.

Elaboració i registre del pla d'anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC).

Contracti mòduls des de 30€/mes per establiment.

Mitjançant la nostra consultora EISI CONSULTING oferim plans d'acompanyament personalitzats.